Ticari bina ve endüstriyel konfor uygulamalarında işverenin ihtiyaç duyduğu havalandırma sistemini belirleyerek, tasarım, ekipmanların belirlenmesi, temini ve montajı konularında hizmet vermekteyiz.

Hijyenik Sistemler

Mevzuatlara ve şartnameler uygun olarak hastane, tıp merkezi, ilaç ve kimyasal fabrikaları, gıda tesisleri hijyenik işletme koşulları gerektiren tesislerin havalandırma sistemlerinin tasarımının yapılması, ekipmanlarının temini ve montajının yapılarak tesisin çalışır vaziyette teslim edilmesi.

Konfora Yönelik Havalandırma Sistemler

Oteller, iş merkezleri, konutlar, vb. yapılarda konfor şartlarını sağlayacak havalandırma sistemlerinin tasarımının yapılması, ekipmanlarının temini ve montajının yapılarak tesisin çalışır vaziyette teslim edilmesi.

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri

Toz toplama, proses taze hava ihtiyacının karşılanması, kirli havanın filtrelenerek dış ortama tılması, vb. özel çözümler gerektiren konularda sistem tasarımı, ekipman seçimi, temini ve montajının yapılması.